En lille leg

Her ligger der en lille leg man kan bruge som en pause eller til at få lidt bevægelse med. Eleverne kan udvide den, I kan bruge den til at gemme påskeæg mm.

Tampen brænder

Man skal minimum bruge to Micro:bits. En skal gemmes og de andre skal finde den Micro:bit der er gemt. Med denne kode bliver der vist et søjlediagram på den micro:bit der skal finde den gemte micro:bit - jo tættere Micro:bitsene er på hinanden des højere er søjlediagrammet. Man kan sagtens gemme flere Micro:bits. Man kan gemme flere med forskellige radiogrupper eller bare en enkelt og sige til eleverne at radiogruppen er et sted mellem eks. 1 og 10. - Der er mange variationer

Modtageren (den der skal finde)

Modtager-Micro:bitten (Den Micro:bit der skal finde den gemte Micro:bit) skal bruge koden nedenfor. Til den dovne kan du hente koden her www.kortlink.dk/zgrf - klik på linket, klik rediger og hent koden ned på Microbitten.

Signalstyrken varierer i radiofunktionen går fra -128db ved svag til -48db (meget stærk). Derfor afbilleder søjlediagrammet fra signalstyrken +128 = 0 på søjlediagrammet.


Sender (den der skal gemmes)

Sender-Micro:bitten (Den Micro:bit der skal gemmes) skal bruge koden til venstre. Når man laver koder hvor det ikke er nødvendigt at LED'erne lyser, er det alligevel rart nogle gange at sætte nogle af dem til at lyse, så du kan se at programmet kører.

Til den dovne kan du hente koden her www.kortlink.dk/zgu7 - klik på linket, klik rediger og hent koden ned på Microbitten.

Kontakt: Søren Knudsen, sknu@pha.dk, 72 48 19 41