Niveau 4

Eksterne sensorer

Denne side giver en forståelse af komponenter, og hvordan du kan bruge komponenter som sensorer. Her er der tale om komponenter, der sender et signal til Micro:bitten, og de kan derfor kaldes input-komponenter. Der en række opgaver nedover siden. De er markeret med lyserød. Feltet med, hvad du skal bruge til at arbejde med øvelserne her på siden, er også markeret med lyserødt. Øvelserne her på siden er simple øvelser, der giver en grundlæggende forståelse af den enkelte komponent. God fornøjelse.

Alle de komponenter, som vi arbejder med her, kan kaldes input-komponenter. Der findes enormt mange komponenter, som kan anvendes som sensorer til Micro:bitten. Her er der kun et lille udsnit repræssenteret; temperaturmåler, lysmåler, bevægelsessensor, fugtighedsmåler og lydmåler.

DU SKAL BRUGE

 • Makecode

 • 1 Micro:bit

 • temperaturmåler (fra komponentsættet)

 • Lysmåler (fra komponentsættet)

 • Bevægelsessensor (fra komponentsættet)

 • Fugtighedsmåler (fra komponentsættet)

 • Lydmåler (fra komponentsættet)

 • Kabler med krokodillenæb i hver ende (fra komponentsættet)

Se billeder af komponenterne herunder.

Temperaturmåler

Lysmåler

Bevægelsessensor

Fugtighedsmåler

Lydmåler

Kabler

Temperaturmåler

Micro:bitten har sin egen indbyggede temperaturmåler. Den kan dog være upræcis og svær at placere ønskede steder, derfor kan det nogle gange være en fordel at arbejde med en ekstern temperaturmåler.

OPGAVE

 • Kig på illustrationen og koden nedenfor og diskuter, hvad der sker, og hvordan koden er bygget op - kan man bygge koden op på en anden måde?

 • Lav en kode, der kan bruge temperaturmåleren til at måle temperaturen - se inspiration nedenfor - vær opmærksom på oprettelsen af variabel. Afprøv temperaturmåleren med din kode - se billede af den ovenfor (den ligner lysmåleren).

 • Micro:bitten har også sin egen indbyggede temperaturmåler. Lav en kode, hvor du kan sammenligne den indbyggede temperaturmåler med den eksterne - lad dig inspirere af koden længere nede.

Simpel kode til tilslutning af temperaturmåler

Simpel kode til tilslutning af temperaturmåler med graf

Tilslutning af temperaturmåler

Sammenligning mellem indbygget og ekstern temperaturmåler

Lysmåler

OPGAVE

 • Kig på illustrationen og koden nedenfor og diskuter, hvad der sker, og hvordan koden er bygget op - kan man bygge koden op på en anden måde? Tip: Da det er analog læsning (som øvelserne i niveau 2 kommer mere ind på), er intervallet af lysmålingen her 0-1023

 • Sammenlign koden med den kode, du lavede til temperaturmåleren.

 • Lav en kode, der kan bruge lysmåleren til at måle lyset - se inspiration nedenfor - vær opmærksom på oprettelsen af variabel. Afprøv lysmåleren med din kode - se billede af den ovenfor (den ligner temperaturmåleren - se illustrationen nedenfor. Lysmåleren har samme mønster på toppen som på illustrationen).

 • Micro:bitten har også en egen indbyggede lysmåler. Lav en kode, hvor du kan sammenligne den indbyggede lysmåler med den eksterne - lad dig inspirere af koden ovenover i øvelsen med temeperaturmåleren - genbrug så meget, du kan.

Simpel kode til lysmåleren

Tilslutning af lysmåleren

Bevægelsessensor

Bevægelsessensoren er en infrarød bevægelsessensor. Vi kender dem mest af alt fra sensorer der styrer lys, men også fra automatiske døre, alarmer mm.

OPGAVE

 • Kig på illustrationen og koden nedenfor og diskuter, hvad der sker, og hvordan koden er bygget op - kan man bygge koden op på en anden måde?

 • Sammenlign koden med den kode, du lavede tidligere med temperaturmåler og lysmåler - hvori ligger forskellen?

 • Lav en kode, der kan bruge bevægelsessensoren til at registrere, når noget bevæger sig - se inspiration nedenfor.

 • Eksperimentér med indstillingerne til bevægelsessensoren.

 • Brug en højtaler, diode eller anden komponent, der aktiveres, når bevægelsessensoren sender signal til Micro:bitten - få inspiration af koden længere nede

Illustration af tilslutning af bevægelsessensoren

Simpel kode til bevægelsessensoren

Vigtigt: Indstillinger af bevægelsessensoren

I bunden af becægelsessensoren er der to knapper der kan skrues på med en lille skruetrækker. Den venstre knap er hvor længe, sensoren sender signal til Micro:bitten. Hvis den skrues mod uret, skuer du ned, og med uret skruer du op. Hvis den er skruet helt ned, er den aktiv i ca. et sekund. Den højre skrue er den afstand, den kan registrere indenfor. Mod uret giver en længere rækkevidde (max 5 meter) og med uret giver en kortere.

Indstillingerne kan være en fejlkilde, hvis bevægelsessensoren ikke synes at virke - det kan være, at den, der har brugt den sidst, har skruet helt ned for indstillingerne.

Tilslut bevægelsessensor og diode

Bevægelsessensoren sender signal til Micro:bitten som sender signal til dioden

Fugtmåler

Der er to forskellige fugtmålere. Den ene (den til venstre) er beregnet til at måle, hvor fugtigt noget er. Du kan bruge den i en potteplante eller stille den i vand og dermed måle eks. vandstanden. Den anden (den til højre) er til at stikke i jord og måle fugtigheden i jorden ved, at der skabes forbindelse mellem de to spyd, når der er vand (og næringsstoffer) i jorden.

Fugtighedssensor

Jordfugtighedsmåler

OPGAVE

 • Kig på illustrationen og koden nedenfor og diskuter, hvad der sker, og hvordan koden er bygget op - kan man bygge koden op på en anden måde?

 • Sammenlign koden med den kode, du lavede tidligere med temperaturmåler og lysmåler - hvori ligger forskellen og ligheden?

 • Lav en kode, der kan bruge fugtighedsmåleren til at registrere fugtigheden - se inspiration nedenfor.

 • Eksperimentér med indstillingerne til bevægelsessensoren.

 • Brug en højtaler, diode eller anden komponent til at blive aktiveret, når bevægelsessensoren sender signal til Micro:bitten - få inspiration af koden længere nede.

 • Kod og afprøv den anden fugtighedsmåler (den med to ben). Læs info nedenfor om, hvorfor der er fire kabler og brug din viden fra niveau 2 om analog og digital skrivning.

Simpel kode for fugtighedssensor

Tilslutning af fugtighedssensor

TIPS til arbejdet med fugtighedsmåleren

Denne fugtighedsmåler måler fugtigheden og sender det til Micro:bitten analogt og er derfor angivet i nogle værdier.

Her kan du se hvad værdierne angiver

<10 = Tør

10-200 = Fugtig

250-300 = vand i bunden

350 = en fjerdedel dækket

450 = halvt dækket

500 = helt dækket


Den anden fugtighedsmåler (jordfugtighedsmåler)

Den anden fugtighedsmåler er lidt anderledes. Her er der to #spyd" som kan stikkes ned i eks. en potteplante. Her sidder der mellem fugtighedsmåleren og Micro:bitten en "adapter" (et analogt board), som videresender signalet både analogt og digitalt. Du kan derfor vælge, om du vil bruge et digitalt signal eller et analogt. Det digitale signal har to positioner; 0 og 1 eller tændt og slukket. Det analoge signal sender værdier som fugtighedsmåleren ovenfor.

Du kan se på billedet til højre, at der på det lille board mellem fugtighedsmåleren og Micro:bitten er angivet AO, DO GND og VCC. AO er analog output, DO er digital output, GND er ground/jord og VCC er pluspolen i kredsløbet. Derfor skal du vælge, om du vil bruge kablet fra AO eller DO

Lydniveau-sensoren

Lydniveausensoren har en lille mikrofon, der gør, at den kan måle lyde, der er over et bestemt niveau, og sende signal til Micro:bitten

Simpel kode til lydsensoren


Indstilling af lydsensoren

Lydniveau-sensoren giver et digitalt signal, alt efter hvad den blå kasse på boardet er sat til. Den blå kasse er en skrueknap (potentiometer) som kan drejes ift. lydniveuet. Den blå kasse kan drejes flere gange rundt. Der er en, som indikerer strøm og en, som indikerer, hvornår det indstillede lydniveau er nået. Tips: Den bruger de digitale input blokke.


Tilslutning af lydsensoren

Den sorte ledning skal gå til ground (GND). Der står også ground på boardet. Den røde ledning, som er angivet med VVC på boardet, skal gå til 3 volt (3V). Den grønne ledning, som på boardet er angivet med out, dskal gå til den pin, du har kodet Micro:bitten til at læse.

Ideer til små projekter med Micro:bit og sensorer

 • Lav en vejrstation med temperatur- og nedbørsmåler. Få den evt. til at vise en indikation.

 • Lav dataopsamling på det, I måler med sensorerne

 • Lav en tyverialarm ved at koble bevægelsessensor til lys og lyd.

 • Lav vandingssystem af potteplanter ved at koble fugtighedsmåler og vandpumpe

 • Lav et lille drivhus, hvor I styrer vanding, måler temperatur, lys mm. via Micro:bits og sensorer. Undersøg, hvad forskellige temperaturer, mængder vand, mm. gør ved væksten i drivhuset.

 • Lav advarselslamper i klassen, når lydniveauet bliver for højt.

 • Lav en intelligent by eller et intelligent hus med døre, der åbner, alarmer mm. Brug evt. også de komponenter, som gennemgås på niveau 3

 • Se flere projekter ind i fagene hos DR - KLIK HER

Kontakt: Søren Knudsen, sknu@pha.dk, 72 48 19 41