Natur/teknologi

Natur/teknologi med micro:bit

I natur/teknologi er der fokus på en undersøgende tilgang til at forstå verden. I faget arbejdes der derfor med at lave modeller med større eller mindre kompleksitet af den virkelige verden eller af problemstillinger, som findes eller opstår i den. Der kan derfor arbejdes med to forskellige retninger med micro:bit i natur/teknologi.

 1. Brug af micro:bit til undersøgelser, dvs. at programmere den til at kunne agere måleinstrument, som kan levere data som man er nysgerrig på og senere at kunne programmere den til fungere som en automatisk dataopsamlingsenhed, hvor den programmeres til at levere en række ønskede data fx temperatur.

 2. Bruge micro:bit til at lave en model af automatiserede processer, fx automatisk vanding af potteplante/drivhus eller automatisk lystænding vha den indbyggede lyssensor.

Micro:bitten indeholder en række forskellige sensorer, som kan måle:

 • temperatur

 • lys

 • magnetisk felt (kompas)

 • 3D acceleration

Derudover kan tilslutningerne på micro:bit bruges til at lave simple slutte/bryde kontakter eller tilslutte eksternt måleudstyr samt lysdioder. Det kan anbefales at følge forløbet her: https://makecode.microbit.org/courses/ucp-science

Formålet med workshoppen er, at du får indblik i nogle af de mange muligheder, der er, samt kendskab til DR's materialer til natur/teknologi.

Introduktionsforløb

I forløbet nedenfor bliver du præsenteret for grundlæggende funktioner, når du vil anvende micro:bitten i naturfagssammenhænge. Læs den igennem og afprøv gerne selv de forskellige øvelser.

micro:bit som måleudstyr

DR's forløb til natur/teknologi

Grønt forløb: Teknologi nu og i fremtiden

https://www.dr.dk/skole/ultrabit/teknologi-nu-og-i-fremtiden

Forløbet består af følgende opgaver:

 • Teknologi i hverdagen

 • Real life algoritmer

 • Fremtidens by

I den første opgave skal eleverne undersøge micro:bitten for alle de dele, den består af, researche på nettet for at finde ud af, hvad hver enkelt del gør og til sidst tegne, hvordan de virker og videndele med de andre.

I den anden opgave er der fokus på computationel tankegang. Eleverne beskriver forskellige handlinger (fx hvordan en el-kedel fungerer - se lærervejledningen) ved hjælp af tegninger, som andre derefter udfører.

I den tredje opgave starter eleverne med at kode ting fra hverdagen, fx et lyskryds, et biografskilt, eller en dørklokke med lyd. Derefter arbejdes med en række videoklip, som har forskellige vinkler på emnet. Til sidst designer og bygger eleverne deres egen fremtidsby, hvor micro:bitten inddrages. Vær obs på, at denne opgave med fordele kan benytte eksterne komponenter.

Gult forløb: Kode i virkelighed og spil

https://www.dr.dk/skole/ultrabit/kode-i-virkelighed-og-spil

Forløbet består af følgende opgaver:

 • Temperaturen i lokalet

 • Forskellige løsningsmuligheder

 • Spil og kode

I den første opgave skal eleverne foretage målinger af temperaturen forskellige steder i klassen med lukkede og åbne vinduer. Derefter skal de visualisere deres målinger som grafer. Til sidst skal de diskutere, hvordan de bedst kan løse problemet, når der er for varmt i klassen.

I den anden opgave arbejder eleverne videre med deres temperaturmålinger, bl.a. skal de gøre målingerne mere præcise, arbejde med output ved forskellige temperaturforekomster, fx smileys, og måder at kontrollere, hvornår der skal foretages temperaturmålinger.

I den tredje opgave arbejder eleverne med at lave spil på micro:bitten (sten-saks-papir og tampen brænder). De lærer at bruge knapperne til at holde styr på scoren og radiofunktionen til at afgøre vinderen.

Rødt forløb: Fix virkeligheden

https://www.dr.dk/skole/ultrabit/fix-virkeligheden

Forløbet består af et længere kompendium, som guider eleverne igennem en innovationsproces, hvor de arbejder med problemer og løsninger, som de kender fra hverdagen. Eleverne skal bl.a. igennem:

 • Undersøgelser

 • Idéudvikling

 • Konstruktion

 • Reflektion og argumentation

Hovedformålet med forløbet er, at eleverne oplever, at de kan være med til at skabe og påvirke deres omverden.


Inspiration og andre links

Byg en solcellebil og mål spænding med micro:bitten

Klik HER for at se forløbet med solcellebilen, som er udarbejdet af CFU Absalon. Her bygges først en solcellebil og dernæst bruges micro:bitten som voltmeter for at undersøge batteriets opladning.

For yderligere inspiration se Torben Baunsøs hjemmeside Micro:bit i skolen http://www.microbit-i-skolen.dk/

DR's tværfaglige og understøttende forløb

Gult forløb: Kod en bedre verden

https://www.dr.dk/skole/ultrabit/kod-en-bedre-verden

Tværfagligt forløb mellem natur/teknologi og håndværk og design + evt. andre fag afhængig af elevernes valg. Eleverne vælger en problemstilling, som de forsøger at løse ved hjælp af teknologi. Der er fokus på designprocesser. Opgaver i forløbet er:

 • Vælg jeres emne

 • Ultra:bit værktøjskassen

 • Kickstart jeres proces

 • Hjælp! Hvad skal vi kode?

Gult forløb: Byg med lys og teknologi

https://www.dr.dk/skole/haandvaerk-og-design/byg-med-lys-og-teknologi

Tværfagligt forløb mellem natur/teknologi og håndværk og design og evt. billedkunst. Eleverne arbejder med arkitektur og lysinstallationer. Opgaver i forløbet er:

 • Forløb på skolen: Hvad er lys?

 • Forløb på skolen: Kod din makker

 • Forløb på skolen: Lav en lysinstallation

Derudover følgende supplerende materialer: "Om temaet", "Interaktivt kort over soltider i verden" og "Forløb på Utzon Center: Rum og lys med ultra:bit"

Rødt forløb: Lav et dukketeater

https://www.dr.dk/skole/ultrabit/lav-et-dukketeater

Tværfagligt forløb mellem håndværk og design og dansk. Elevernes manuskript og analyser danner baggrund for deres dukker og rekvisitter. Opgaver i forløbet er:

 • Skriv et manuskript

 • Sy dukker

 • Byg teater og kulisser

 • Øv og vis jeres stykke

Understøttende forløb

https://www.dr.dk/skole/ultrabit/ultrabit-i-uu

 • Grønt forløb: Lav dit eget frugtklaver

 • Grønt forløb: Lav din egen skridttæller

 • Grønt forløb: Lav din egen metronom

 • Gult forløb: Find den bedste idé

 • Gult forløb: Lav et radio-rystespil

 • Gult forløb: Send radio-SMS'er til hinanden

 • Rødt forløb: Hjælp Andreas i rummet

 • Rødt forløb: Ultra:bit i NØRD


Kontakt: Søren Knudsen, sknu@pha.dk, 72 48 19 41