Stangdukke

Dukken er lavet, således at hovedet kan drejes i seks forskellige positioner, og armene kan løftes hver for sig til forskellige positioner, men sænkes samtidig.


Se længere nede for nærmere beskrivelse af, hvordan dukken er konstrueret.

IMG_1575.MOV

Koden til hovedet

Allerførst er udvidelsen "Servoer" hentet ind i makecode-editoren, da hovedet styres af en servo. Denne kan bevæge sig mellem 0 og 180 grader. Koden består af 2 små programmer. Se på kommentarerne nedenfor for forklaring. Der er indsat pauser, så man kan nå at slippe tasten, når hovedet er i den ønskede position. Tryk på tasten A, drejer hovedet den ene vej i intervaller af 30 grader, og tryk på tasten B den modsatte vej i samme intervaller.

Tilkobling

På illustrationen er servoen koblet direkte til micro:bitten, ligesom den også er på den konkrete dukke.

Det kan være en god idé at tilføje en ekstern batteripakke med 6V til servoen. Dette er ikke gjort her, da micro:bittens egen strømforsyning godt kan give nok strøm til det konkrete projekt.

Koden til armene

Allerførst er udvidelsen "Servoer" hentet ind i makecode-editoren, da hver arm styres af en servo. Disse kan bevæge sig mellem 0 og 180 grader. Koden består af fire små programmer.

Det første lille program angiver servoernes spændvidde og definerer, hvilken pin, de er tilsluttet (P0 og P1). Derudover oprettes der en variabel til hver servo (interval_0 og interval_1), som tildeles henholdsvis 0 og 180 i værdi. Dette skyldes, at servoerne jo vender "modsat" på dukken (højre/venstre), så for at de begge styrer armene nedad som start, skal de altså have henholdsvis minimums- og maksimumsværdi.

Det andet lille program sikrer, at man ved tryk på A og B samtidig kan sænke armene til udgangsposition. Først betyder trykket, at de to variable tildeles deres startværdi igen, dernæst pause, så man kan nå at slippe knapperne, uden at det registreres som et tryk på enten A eller B (hvis man ikke slipper helt samtidigt), og tilsidst sættes servoernes vinkel så til startværdien.

De to sidste programmer gør, at man kan styre henholdsvis højre og venstre arm opad i intervaller af 20 grader ved at trykke på enten A eller B. Igen er der indsat en pause mellem hvert intervalspring og servoens reaktion, så man kan nå at slippe, når armen er i den ønskede position. Bemærk også, at højre arm lægger 20 grader til op til 180, mens venstre arm trækker 20 grader fra ned til 0, da de jo vender modsat.

Tilkobling

På illustrationen er der brugt et breadboard, som "samler" de to servoers 3V og GND ledninger, men på den konkrete dukke er disse blot loddet direkte på micro:bitten.

Det kan være en god idé at tilføje en ekstern batteripakke med 6V til servoerne. Dette er ikke gjort her, da micro:bittens egen strømforsyning godt kan give nok strøm til det konkrete projekt.

Konstruktion af selve dukken

Der er mange måder at lave stangdukker på, og dette er blot et eksempel. Det vigtigste er, at de elementer, som skal bevæges ved hjælp af servoerne ikke vejer ret meget. Ansigtet er formet i ler, som er beklædt med husholdningsfilm, derefter staniol, og til sidst papmaché. Da dette var tørt, blev leret fjernet, og baghovedet gjort færdigt i papmache, så hovedet blev lukket. Der er brugt let garn til håret. Armene er lavet i pap, som er omviklet med fint garn. Kroppen er ligeledes lavet i pap og servoerne er limet fast med limpistol.

Selve stangen er lavet af et gammelt kasseret værktøj med et godt håndtag og derudover en malerpind, så de to micro:bits kunne fastmonteres nedenfor dukken.

Der er ikke lavet bevægelse i benene, men lagt en lille sten i de hæklede sutter, så der er lidt vægt + lavet et knæled, så dukken kan sidde.


Her ses dukkens "skelet" bagfra. De tre servoer er koblet på de to micro:bits, som er påsat, så:

  • de kan tages af, hvis de skal omkodes eller batterierne (som er i batteripakkerne under micro:bitten) skal skiftes.

  • vender således, at det er nemt og logisk for dukkeføreren at kontrollere dem.