Micro:bitten

Hvad er en Micro:bit egentlig?


Micro:bitten er en mikroprocesser. En mikroprocessor er en elektronisk chip med forskellige funktioner - man kan sammenligne det lidt med en lille bitte computer.

Micro:bitten kan


  • Modtage input fra sensorer

  • Styre et program der gennemfører beregninger ift. input

  • Leverer output, der kan være tekst, tal eller "handling"


Her nedenfor kan du få et overblik over micro:bittens opbygning, funktioner og sensorer

Opdater din micro:bit - KLIK HER og se hvordan

Kontakt: Søren Knudsen, sknu@pha.dk, 72 48 19 41