Matematik

Matematik med micro:bit

Her kan du finde

 1. Subitizing med Micro:bitten

 2. DR's forløb til matematik

 3. Udvidet materiale til matematik og naturfag

 4. DR's tværfaglige og understøttende forløb

 5. Andre links


Formålet med workshoppen er, at du lærer et eller flere af de matematikfaglige forløb, som DR har udarbejdet, at kende. Se nedenfor for en kort oversigt og links.

Derudover har du mulighed for at kigge på det udvidede materiale, som ligger efter DR's forløb. Dette materiale kobler naturfag og matematik og demonstrerer, hvordan du kan arbejde med fx temperaturmålinger, datalogging (og herunder radiofunktionen, regneark og andre sensorer) i matematikundervisningen.

1. Subitizing med Micro:bitten

Her skal eleverne programmere, så man på micro:bittens disply kan se forskellige antal.

Om at kunne se antal

Antal er grundlæggende, og vi har medfødte evner til at opfatte antal uden at tælle.

Subitizing: Vi kan skelne en, to, tre (og fire) dele uden at tælle.

Aproximate number System: evnen til at identificere den største af to mængder.

Objekt Tracking System: Opdeling i overskuelige mængder, for at finde det samlede antal.

Den første evne, subitizing er brugbar i forhold til elevers talforståelse og talbehandling. Blot ved at se et antal i ganske kort tid, kan man sige det pågældende antal. Når et antal er større end 3 tænker man sig, at vi deler antallet op i grupper og ad den vej regner os frem til det samlede antal.

Ser man eksempelvis 7 prikker, kan man først registrere de 3 og derefter 4 mere, eller man ser 2 og 2 og 3, for så at regne sig frem til, at der er 7 i alt.

Intentionen med øvelsen er, at eleverne programmerer microbitten og efterfølgende viser, ser, hører og udtrykker sig om antalsopfattelse. Et led i at udtrykke sig i forhold til regnestrategier.

Elveverne skal alle lave en kode lignende den nedenfor, hvor der tilfældigt bliver vist en række forskellige mængder i grupperinger. Når eleverne har lavet koden, skal de gå rundt i klassen og vise deres Micro:bit til klassekammerater. Klassekammeraterne har et tidsinterval til at kigge på skærmen og svare på hvor mange der er.

Øvelse 1

Elevopgave

Kan du se antallet – Afprøv din evne til at subitize

Subitizing er at kunne se antal. Her skal du sammensætte et program der viser et antal lysende ledlamper et kort øjeblik. Dernæst skal din makker fortælle hvor mange ledlamper der lyste. Programmet skal indrettes så I sammen kan tjekke, det antal der netop er vist.


Ekstra

 • Prøv at juster jeres program i sværhedsgraden

 • Lav videre på programmet så det også kan vise resultatet

 • Lav andre justeringer af programmet

Når dette lille første program er overført, er tanken at der bygges videre på programmet.

På nedenstående forslag er lagt andre antal ind. Disse antal vises når man trykker på B – eller A og B – eller ryster Micro:bitten.

Øvelse 2

Justér sværhedsgraden igen

Vibeke Korup og Henrik Trolle fra Antvorskov Skole har fx udvidet programmet på denne måde. Først vises et billede, dernæst et andet, og til sidst vises summen af de to billeder:

Øvelse 3

Du kan også lave programmet om, så det hver gang viser et tilfældigt antal hver gang. En måde at gøre det på ses nedenfor. Læg mærke til, at LED-skærmen først ryddes, når programmet startes igen ved tryk på A - den, som holder micro:bitten må bestemme, hvor længe billedet skal vises ved at holde den frem og fjerne den igen. Det skyldes, at man ellers ikke vil kunne tjekke, hvor mange LED-lamper, der egentlig lyser, hvis skærmen ryddes.

2. DR's forløb til matematik

Grønt forløb: Sandsynlighed og variabler:

https://www.dr.dk/skole/sandsynlighed-og-chance

Forløbet består af følgende opgaver:

 • Møntkast

 • Terningkast

 • En tur i Tivoli

I den første opgave skal eleverne først spille plat eller krone og arbejde med tælletræ og brøker i forb. med sandsynlighed. Dernæst skal de lave en version af legen med deres micro:bit.

I den anden opgave skal eleverne arbejde videre med sandsynlighed - denne gang med terninger, dvs. micro:bitten kodes, så den kan fungere som sådan en - og beskrive chancerne for forskellige udfald med brøker. Dernæst afprøves et antal gange og de faktiske udfald noteres. Eleverne sammenligner med deres oprindelige beskrivelser.

I den tredje opgave bygges der videre på de to foregående. Eleverne kan prøve kræfter med andre typer spil, som bygger på chance og sandsynlighed, nemlig "Sten – saks – papir", "Gæt et nummer", "Roulette" og "Lykkehjul". Vær obs på, at Lykkehjulet bruger eksterne komponenter.

Gult forløb: Statistik og bevægelse:

https://www.dr.dk/skole/statistik-og-bevaegelse

Forløbet arbejder med at bruge micro:bitten til at registrere sportslige præstationer og består af følgende opgaver:

 • Slagtæller

 • Stopur og skridttæller

 • Stjerneløbet

I den første opgave laves en tæller, der bruger det indbyggede accelerometer til at tælle, når et bordtennisbat rammer bolden. Eleverne skal indsamle data og lave statistik over klassens resultater.

I den anden opgave koder eleverne micro:bitten, så den kan bruges til at registrere klassens løberesultater på 100 meters distance. Der indsamles igen data og laves statistik.

I den tredje opgave bruges micro:bitten som nedtæller i en konkurrence med basketball fra 3-meter linjen. Data indsamles og eleverne udregner træfsikkerhed m.v. udfra resultaterne.

Rødt forløb: Koordinatsystem og spil:

https://www.dr.dk/skole/koordinatsystem-og-spil

Forløbet handler overordnet om at bruge micro:bittens indbyggede koordinatsystem og består af følgende opgaver:

 • Søkort og stjerner

 • Morse- og radiosignal

 • Spil til søs

I den første opgave skal eleverne plotte "øer", "stjerner" og en "rute" ind i micro:bittens koordinatsystem. Gennem en række små opgaver bliver eleverne fortrolige med dette og lærer også at justere diodernes lysstyrke, så de kan markere, hvad der er øer, og hvad der er rute.

I den anden opgave skal eleverne bruge micro:bittens radiosender til at sende beskeder i morsekode om deres skibs position på koordinatsystemet og senere også kompasretning og til sidst deres position som en afbildning.

I den tredje opgave skal eleverne kode tre forskellige spil på deres micro:bit, nemlig "Stjerne spillet", "Sænke slagskibe" og "Find skattene – undgå revene". Opgaverne bygger videre på de foregående to og kræver, at eleverne selv laver spillebræt m.v. til de enkelte spil.

3. Udvidet materiale til matematik og naturfag

Øvelserne i det udvidede matematikforløb hænger sammen med introduktionsøvelserne til natur/teknologi, da der arbejdes videre med nogle af de inputs fra diverse censorer, som natur/teknologi har introduceret. I matematikdelen forfiner vi disse forløb ved hjælp af matematik. Start med at gennemse natur/teknologis introforløb her nedenfor. Vælg derefter, om du vil arbejde videre med temperaturmålingerne eller datalogning

micro:bit som måleudstyr
matematik_temperatur

Arbejd videre med temperaturmålinger

matematik_datalogning

Datalogning med micro:bit

4. DR's tværfaglige og understøttende forløb

Gult forløb: Kod en bedre verden

https://www.dr.dk/skole/ultrabit/kod-en-bedre-verden

Tværfagligt forløb mellem natur/teknologi og håndværk og design + evt. andre fag afhængig af elevernes valg. Eleverne vælger en problemstilling, som de forsøger at løse ved hjælp af teknologi. Der er fokus på designprocesser. Opgaver i forløbet er:

 • Vælg jeres emne

 • Ultra:bit værktøjskassen

 • Kickstart jeres proces

 • Hjælp! Hvad skal vi kode?

Gult forløb: Byg med lys og teknologi

https://www.dr.dk/skole/haandvaerk-og-design/byg-med-lys-og-teknologi

Tværfagligt forløb mellem natur/teknologi og håndværk og design og evt. billedkunst. Eleverne arbejder med arkitektur og lysinstallationer. Opgaver i forløbet er:

 • Forløb på skolen: Hvad er lys?

 • Forløb på skolen: Kod din makker

 • Forløb på skolen: Lav en lysinstallation

Derudover følgende supplerende materialer: "Om temaet", "Interaktivt kort over soltider i verden" og "Forløb på Utzon Center: Rum og lys med ultra:bit"

Rødt forløb: Lav et dukketeater

https://www.dr.dk/skole/ultrabit/lav-et-dukketeater

Tværfagligt forløb mellem håndværk og design og dansk. Elevernes manuskript og analyser danner baggrund for deres dukker og rekvisitter. Opgaver i forløbet er:

 • Skriv et manuskript

 • Sy dukker

 • Byg teater og kulisser

 • Øv og vis jeres stykke

Understøttende forløb

https://www.dr.dk/skole/ultrabit/ultrabit-i-uu

 • Grønt forløb: Lav dit eget frugtklaver

 • Grønt forløb: Lav din egen skridttæller

 • Grønt forløb: Lav din egen metronom

 • Gult forløb: Find den bedste idé

 • Gult forløb: Lav et radio-rystespil

 • Gult forløb: Send radio-SMS'er til hinanden

 • Rødt forløb: Hjælp Andreas i rummet

 • Rødt forløb: Ultra:bit i NØRD


5. Find mange flere muligheder i DR Ultra:bits værktøjskasse

Her finder du instruktioner til:

 • Radio og kommunikation

 • LED'er og lyssensorer

 • Spil og bevægelse

 • Mål på verden

 • Leg med tilfældigheder

 • Eksterne komponenter

https://www.dr.dk/viden/webfeature/ultrabit-toolbox

6. Andre links

Mere matematik og Micro:bit

Torben Baunsøs hjemmeside Micro:bit i skolen http://www.microbit-i-skolen.dk/ - Se også materialerne opdateret til den "nye" makecode KLIK HER

Mads Remvig her også været med til at lave et forløb med Alinea omkring Micro:bit i matematik - forløbet er gratis og kan findes her KLIK HER

Kontakt: Søren Knudsen, sknu@pha.dk, 72 48 19 41