www.microbitabsalon.dk

CFU ABSALON MICRO:BIT

workshops - kurser - ressourcer - øvelser

Kontakt: Søren Knudsen, sknu@pha.dk, 72 48 19 41

Dette er en ressourceside til Micro:bit udviklet af CFU Absalon. Siden er til lærere, pædagoger og elever, der arbejder med Micro:bit i undervisningen og primært rettet mod de kurser, workshops og arrangementer CFU Absalon afholder omkring Micro:bit.

Hvad sker der med Micro:bitten lige nu? Er der nye kurser, workshops eller arrangementer i region Sjælland?

Hvad er en Micro:bit og hvad kan den? Her kan du se mere om Micro:bitten og få en introduktion til den.

Materialer til kurser og workshops

Her finder I de øvelser samt slides fra task force workshoppen - begynder workshoppen. Her kan alle være med uanset forudsætninger.

Her kan du finde materialer til at arbejde med Micro:bit i fagene

Her finder I de øvelser til "kom videre med"-Micro:bit-kurser og workshops. Her arbejdes der primært med tilkobling af komponenter. Dette er for let øvede og øvede

Andre ressourcer

Teknologiforståelse kører pt. som forsøg i folkeskolen i fag og som selvstændigt fag. Her kan du finde en overordnet ramme for faget. Et godt samspil med arbejdet med Micro:bit

Her finder I vejledninger og inspiration til projekter I kan arbejde med.

Her ligger der links til ressourcer til arbejdet med Micro:bits og teknologi i undervisningen

Kontakt

Hvis du er generelle spørgsmål omkring Micro:bit, kurser og denne side så kontakt Pædagogisk konsulent

Søren Knudsen på sknu@pha.dk eller 72 48 19 41

Har du mere fagspecifikke spørgsmål, så kontakt den relevante konsulent

Tilmeld dig CFU's nyhedsmail her

Besøg CFU Absalons hjemmeside her