Radiofunktion og dataopsamling

Her skal du arbejde med

  1. Introduktion til radiofunktionen

  2. Tampen brænder med radiofunktion

  3. En udfordring med radiofunktion og tilkobling af komponenter

  4. Introduktion til dataopsamling

  5. Udfordring 1 til dataopsamling - dataopsamling med Micro:bit og radiofunktion

  6. Udfordring 2 til dataopsamling - dataopsamling med eksterne sensorer og radiofunktion

1. Introduktion til radiofunktion

Du skal bruge to Micro:bits. Vi skal prøve at bruge Micro:bittens radio. Du skal nu lave et program, som kan sende små beskeder til en anden microbit.

Det er vigtigt, at radioen indstilles til den gruppe, man gerne vil sende på. Her i koden er den indstillet til 8 - det betyder, at den kode, som skal ligge på den micro:bit, man gerne vil sende til, også skal være indstillet til gruppe 8.


Lav koden, som ses til højre, og et par udfordringer

Lav koden i Makecode. Når du har lavet koden, overfør den til Micro:bitten.

Find evt. en makker og lad vedkommende indstille til samme gruppe og afprøv den.

Kan du lave en kode, der sender et tal?

Lav en kode, der sender data fra en af Micro:bittens sensorer?

2. Tampen brænder med radiofunktion

Her ligger der en lille leg, man kan bruge som en pause eller til at få lidt bevægelse med. Eleverne kan udvide den, I kan bruge den til at gemme påskeæg mm.

Man skal minimum bruge to Micro:bits. En skal gemmes, og de andre skal finde den Micro:bit, der er gemt. Med denne kode bliver der vist et søjlediagram på den micro:bit, der skal finde den gemte micro:bit - jo tættere Micro:bitsene er på hinanden, des højere er søjlediagrammet. Man kan sagtens gemme flere Micro:bits. Man kan gemme flere med forskellige radiogrupper eller bare en enkelt og sige til eleverne, at radiogruppen er et sted mellem eks. 1 og 10. - Der er mange variationer.

Kod hver en Micro:bit, der er modtager og kod tilsammen et passende antal, der skal findes, eks. tre. En deltager gemmer de tre "sender-micro:bits", hvorefter de andre skal finde dem med deres modtager-micro:bits.

Modtageren (den der skal finde)

Modtager-Micro:bitten (Den Micro:bit, der skal finde den gemte Micro:bit) skal bruge koden nedenfor.

Signalstyrken varierer i radiofunktionen og går fra -128db ved svag til -48db (meget stærk). Derfor afbilleder søjlediagrammet fra signalstyrken +128 = 0 på søjlediagrammet.


Sender (den, der skal gemmes)

Sender-Micro:bitten (Den Micro:bit der skal gemmes) skal bruge koden til venstre. Når man laver koder, hvor det ikke er nødvendigt, at LED'erne lyser, er det alligevel rart nogle gange at sætte nogle af dem til at lyse, så du kan se, at programmet kører.

3. En udfordring

Du har nu arbejdet med tilslutning, brug og styring af komponenter. Du skal her vælge komponenter fra dit tidligere arbejde og enten styre dem via radiofunktion eller aflæse eller bruge sensor-data via radiofunktionen.

4. Dataopsamling/datalogning

Med datalogning kan du hente data fra Micro:bitten over på computeren. Du kan lave datalogning med Micro:bitten på flere måder. Her gennemgås én måde - det er ikke den eneste rigtige måde. De forskellige måder kan lidt forskelligt. Denne måde kan meget. Det vigtigste er at kunne hente data over i et regneark, hvor du kan behandle den data, du opsamler.

Opsætning i Makecode

Parring med Micro:bitten - WebUSB

WebUSB er en webstandard, der giver adgang til hardware, som fx microbitten, fra en hjemmeside. Det giver mulighed for at downloade helt enkelt uden at installere nogen ekstra app eller software. For microbittens vedkommende giver det mulighed for at modtage data fra microbitten.

P.t. er standarden dog kun understøttet i Google Chrome browser fra version Chrome 65+ til følgende platforme; Android, Chrome OS, Linux, macOS og Windows 10.

Din micro:bit skal køre version 0249 eller nyere versioner af firmwaren. Se her, hvordan du opdaterer firmwaren, hvis du har brug for det: KLIK HER


Sådan gør du!

  1. Forbind din micro:bit til din computer med microUSB kablet

  2. Åbn et projekt

  3. Klik på Gear ikonet og vælg “Pair device”

  4. Klik på ”Pair device” knappen og vælg BBC micro:bit CMSIS-DAP eller DAPLink CMSIS-DAP fra listen. (se nedenfor til venstre)

Hvis du har en Windows 10 computer, kan du med fordel downloade Makecode app’en

http://kortlink.dk/yqkp

Radio-funktionen - en micro:bit, som modtager data fra mange micro:bits

Micro:bitten der sender

Nedenfor ses koden til den micro:bit, der sender information til den primære micro:bit - erstat ”Peter” med et andet navn - der kan i princippet være uendelige antal “sender-bits”

Micro:bitten der modtager

Koden for den primære micro:bit, som skal modtage beskeder, og som er tilsluttet en computer med usb-kabel

Bearbejdning af data fra microbitten i regneark

Du kan med alle de data, som microbitten kan indsamle, bearbejde dem i et regneark som fx Excel eller Google Sheets.

Du kan fx finde største- og mindsteværdien, middeltal og måske også typetal. Du vil kunne få regnearket til at tegne kurver og diagrammer og arbejde unndersøgende med Micro:bitten. Når du skal hente data til et regneark, skal du klikke på ikonet som vist til venstre. Se også nederst i dette afsnit.

Hvis du gerne vil bruge flere sensorer i Micro:bitten

Når du laver datalogning, kan du have brug for at få oplysninger fra flere sensorer på samme tid. Det kan du godt få microbitten til at levere.

Du skal bruge denne brik, som du finder under Avanceret > Tekst. Hvis du klikker på plusset, så kan du få flere bokse og linjer frem.

Det kan se ud som nedenfor.

Simulering

Du kan simulere outputtet i simulatoren til venstre i Makecode

Hvis du klikker på “Vis konsol Enhed” får du dataene fra microbitten.


5. Udfordring 1 - Dataopsamling

Dataopsamling med Micro:bit og radiofunktion

Du skal bruge minimum to Micro:bits

1. Lav en kode, hvormed du kan bruge Micro:bittens sensorer til dataopsamling. Du skal bruge radiofunktionen til at sende fra den ene Micro:bit til den anden. Afprøv koden.

2. Overfør dine data til et regneark

3. Modificer koden, så din Micro:bit kun sender eller modtager data hvert (ex) minut.

4. Snak med en makker om, hvad du kan bruge dataopsamling til i undervisningssammenhæng.

6. Udfordring 2 - Dataopsamling

Dataopsamling med eksterne sensorer og radiofunktion

Du skal bruge minimum to Micro:bits (evt. tre) samt de sensorkomponenter, du ønsker at bruge

1. Lav en kode, hvormed du kan bruge de eksterne sensorer til dataopsamling. Du skal bruge radiofunktionen til at sende fra den ene Micro:bit til den anden. Afprøv koden.

2. Overfør dine data til et regneark

3. Prøv evt. at kode en ekstra Micro:bit med en anden sensor, således at du henter data fra to Micro:bits med to forskellige sensorer.

Kontakt: Søren Knudsen, sknu@pha.dk, 72 48 19 41