Dansk

Workshop: Dansk med micro:bit


Workshoppen sigter efter, at du bliver fortrolig med et eller flere af DRs forløb til dansk. Både tidsmæssigt og indholdsmæssigt er forløbene meget forskellige, og det kan være hensigtsmæssigt at inddrage micro:bitten som delelement i et forløb, du i forvejen har planlagt. Se på oversigten nedenfor, som kort beskriver de forskellige muligheder. Vælg derefter det forløb, som du synes, lyder bedst til din danskundervisning, og afprøv DRs materiale.

DR's forløb til dansk

Grønt forløb: Ultra:bit-lyrik

https://www.dr.dk/skole/ultrabit-lyrik

Der arbejdes med lyriske genretræk, og eleverne laver deres egne små digte med micro.bitten. Opgaver i forløbet er:

 • Lav dit eget ultra:bit-digt

 • Lav et ultra:bit-sansedigt

 • Lav en ultra:bit-digtsamling

I den første opgave arbejder eleverne med at lave deres eget lille digt på micro:bitten ud fra et billede. De skal bl.a. tage valg om, hvordan de markerer pauser og om de kan bruge displayet til at vise billeder undervejs.

Den anden opgave ligner opgave 1, men her skal eleverne finde et sted på skolen og bruge en af de fem sanser som inspiration til deres digt. De andre elever skal prøve at gætte, hvilken sans, der er brugt.

I den tredje opgave arbejder eleverne i firemands-grupper og analyserer hinandens digte ud fra virkemidler, omskriver dem evt. og sætter dem sammen til en "digtsamling".

Gult forløb: Ultra:bit-epik

https://www.dr.dk/skole/ultrabit-epik

Der arbejdes med epikkens genretræk og eventyr. Opgaver i forløbet er:

 • Kod en historieroulette

 • Udvid din historieroulette

 • Løs tre prøver i eventyret med BBC micro:bit

I den første opgave guides eleverne til at lave en simpel historieroulette, der bestemmer hvem, hvad og hvor i et lille eventyr, og derefter fortælle et lille eventyr for andre ud fra de valg, som micro:bitten genererer.

I den anden opgave skal eleverne modificere deres kode, så der er flere valg, og dernæst skrive et eventyr ud fra de valg, som micro:bitten genererer.

I den tredje opgave skal eleverne finde på tre prøver, som skal løses undervejs i deres eventyr. Mindst en af dem skal kunne løses ved hjælp af micro:bitten.

Rødt forløb: Kodesprog

https://www.dr.dk/skole/kodesprog

Der arbejdes med instruerende teksters genretræk. Opgaver i forløbet er:

 • Hva' snakker du om?

 • Læs en kodeopskrift

 • Opfind dit eget ordspil

Den første opgave består af en lille analog øvelse, hvor eleverne skal lave en instruerende tekst til en makker samt arbejde med ordforklaringer.

I opgave to får eleverne en instruerende tekst til en leg på micro:bitten, men den er fuld af fejl, så eleverne skal tilrette den. Derefter laver de legen (Gæt og grimasser) ved at kode forskellige dyr ind på micro.bitten, som derefter holdes på panden Der vælges nu vilkårligt et dyr, som man skal forsøge at gætte ud fra en makkers forklaringer.

Opgave tre er inddelt i tre niveauer fra begynder til øvet. Eleverne skal her på forskellig vis arbejde videre med legen ved at tilrette og tilføje nye elementer eller alternativt lave deres helt egen leg.

Rødt forløb: Lav dit eget computerspil

https://www.dr.dk/skole/lav-dit-eget-computerspil

Eleverne modificerer først et lille spil og laver derefter deres eget i Scratch. Opgaver i forløbet er:

 • Test fiskespillet

 • Modificér fiskespillet

 • Lav dit eget computerspil

Scratch er et blokprogrammeringsprogram til at lave fx spil og animationer, som kan registrere micro:bitten. Det betyder bl.a., at micro:bitten kan bruges som spilcontroller.

OBS: Det er en fordel, hvis eleverne kender Scratch i forvejen, men det er også muligt at remixe andres projekter, så man ikke skal lave alt fra bunden.

I første opgave skal eleverne lære at tilkoble micro:bitten som controller. Derefter afprøver de spillet, analyserer game world og game rules og overvejer ændringer, der vil kunne gøre spillet bedre.

I den anden opgave arbejder eleverne med at modificere spillet med de ændringer, som de har fundet på, og beskriver hvordan disse ændringer påvirker spillets game world og game rules.

I den tredje opgave skal eleverne prøve at bruge den viden, de har fået fra opgave 1 og 2 til at lave deres eget lille projekt i Scratch, som styres af micro:bitten.

Rødt forløb: Lav et dukketeater

https://www.dr.dk/skole/ultrabit/lav-et-dukketeater

Opgaver i forløbet er:

 • Skriv et manuskript

 • Sy dukker

 • Byg teater og kulisser

 • Øv og vis jeres stykke

OBS: Dette er et tværfagligt forløb mellem håndværk og design og dansk. Det præsenteres dog her, da der er mange danskfaglige elementer i forløbet.

 • I den danskfaglige del af forløbet skal eleverne omskrive et kort litterært værk ved at analysere det og tilføje deres egne replikker og regibemærkninger. Eleverne arbejder således med tekstforståelse gennem medskabelse af værket og øver sig senere i dramatisering og præsentation, når de skal fremføre stykket.

 • I den håndværk og design-faglige del skal eleverne arbejde med idéudvikling af dukker og kulisser på baggrund af deres danskfaglige karakter- og miljøanalyser. Derudover skal de konstruere dukkerne og kulisserne ved bearbejdning af både bløde og hårde materialer med grundlæggende teknikker. Sceneshowet med lys, lyd og special effects kan styres med BBC micro:bits og indtænkes i produktionen af dukker og kulisser.

I DRs forløb er det elevernes danskfaglige analyse af en given tekst, der danner baggrund for iscenesættelse, dramatisering og dramaturgi. Derudover indgår der en video samt øvelser, som eleverne kan bruge i forhold til arbejde med stemmer.

Opsummerende rummer DRs forløb med (dukke)teater følgende danskfaglige perspektiver:

 • Et fokus på tekstnær læsning. Hvad står der egentlig, og hvad har vi belæg for at udforme hvordan?

 • Hvor er de "tomme huller"? Hvad har vi belæg for at digte?

 • Kommunikative (verbale) færdigheder: Hvordan omsættes tanker m.m. til direkte tale

 • Kommunikative (verbale) færdigheder: Hvordan kan diktion og generel stemmeføring understøtte den ønskede fortælling?

 • Kommunikative (verbale og non-verbale) færdigheder: Hvordan kommunikeres under- og overtekster?

 • Kommunikative/dramaturgiske færdigheder: Hvordan (om)struktureres fortællingen, så den har fremdrift, en "rød tråd" og virkemidler, som understøtter fortællingen.

DR's tværfaglige og understøttende forløb

Gult forløb: Kod en bedre verden

https://www.dr.dk/skole/ultrabit/kod-en-bedre-verden

Tværfagligt forløb mellem natur/teknologi og håndværk og design + evt. andre fag afhængig af elevernes valg. Eleverne vælger en problemstilling, som de forsøger at løse ved hjælp af teknologi. Der er fokus på designprocesser. Opgaver i forløbet er:

 • Vælg jeres emne

 • Ultra:bit værktøjskassen

 • Kickstart jeres proces

 • Hjælp! Hvad skal vi kode?

Gult forløb: Byg med lys og teknologi

https://www.dr.dk/skole/haandvaerk-og-design/byg-med-lys-og-teknologi

Tværfagligt forløb mellem natur/teknologi og håndværk og design og evt. billedkunst. Eleverne arbejder med arkitektur og lysinstallationer. Opgaver i forløbet er:

 • Forløb på skolen: Hvad er lys?

 • Forløb på skolen: Kod din makker

 • Forløb på skolen: Lav en lysinstallation

Derudover følgende supplerende materialer: "Om temaet", "Interaktivt kort over soltider i verden" og "Forløb på Utzon Center: Rum og lys med ultra:bit"

Understøttende forløb

https://www.dr.dk/skole/ultrabit/ultrabit-i-uu

 • Grønt forløb: Lav dit eget frugtklaver

 • Grønt forløb: Lav din egen skridttæller

 • Grønt forløb: Lav din egen metronom

 • Gult forløb: Find den bedste idé

 • Gult forløb: Lav et radio-rystespil

 • Gult forløb: Send radio-SMS'er til hinanden

 • Rødt forløb: Hjælp Andreas i rummet

 • Rødt forløb: Ultra:bit i NØRD


Konstruktion af artefakter

Klik på links under billederne for instruktioner

Dukken kan dreje hovedet i seks positioner samt løfte en eller begge arme ved hjælp af to micro:bits.

Lys

Lav scenelys og spotlight med neopixels

Find mange flere muligheder i DR Ultra:bits værktøjskasse:

Her finder du instruktioner til:

 • Radio og kommunikation

 • LED'er og lyssensorer

 • Spil og bevægelse

 • Mål på verden

 • Leg med tilfældigheder

 • Eksterne komponenter

https://www.dr.dk/viden/webfeature/ultrabit-toolbox

Danskfaglige koblinger

Mulige sammenhænge til danskfaglige mål, når du arbejder med micro:bit

Hvis du er nysgerrig på, hvordan arbejde med micro:bitten kan hænge sammen med dansk, har vi her forsøgt kort at beskrive de koblinger, vi ser.

Klik på linket for at gå til undersiden: Sammenhænge med danskfaget

Videre med micro:bit i dansk

Opsamling og idé-deling

Tal sammen med naboen/bordet om, hvilke forløb fra din årsplan, som kunne være egnede til at inddrage micro:bit, og hvilke muligheder du ser i det.

Kontakt: Søren Knudsen, sknu@pha.dk, 72 48 19 41